top of page

LIFETALKS Movement is 'n onafhanklike en interkerklike Christelike uitreikprogram vir skole. Dit is 'n gesamentlike inisiatief van eerw. Dolf Kruger (voorheen van Moreletapark Chruch) en 'n geselskap met dr Arnold Mol (voormalige professor by UNISA), 'n bekende opvoedkundige, verhoudings- en bestuurskonsultant, as ons beskermheer en hoofbydraer.

Ons doel / missie is hoofsaaklik tweeledig: Fokus op onderwysers en opvoeders om:

  1. Moedig hulle aan en ondersteun hulle in hul taak, wat in baie gevalle gekenmerk word deur geweldige druk en uitdagings;

  2. Inspireer hulle om hul beroep as 'n roeping te beskou, en om die geleentheid te ondersoek om nie net akademiese / tegniese / professionele kennis oor te dra nie, maar ook om leerders te help toerus met die regte waardes en lewensoriëntering en vaardighede wat nodig is om 'n vervullende en sinvolle lewe te lei.

Kontak Ons

Thanks for submitting!

Kontak Ons

bottom of page